ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/22شکارلو رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 10:00
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/22بنکدار رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 09:00
دیدار و گفتگوی رییس بانک تجارت حوزه سرپرستی شمال استان با فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره صلاحی رییس بانک تجارت حوزه سرپرستی شمال استان با حضور در دفتر شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ضمن دیدار به گفتگو پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 13:00
برگزاری جلسه کمیته ی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان چایپاره
جلسه کمیته اشتغال شهرستان چایپاره به ریاست شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور مسعود انوری مجری طرح های بنیاد برکت در استان با موضوع معرفی طرح های دانش بنیان، آخرین وضعیت تسهیلات بند الف تبصره ١٨، گزارش تسهیلات بند تبصره ١٦،آخرین وضعیت طرح های اشتغالزایی و مشاغل خانگی در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 12:00
بمناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب از بانوان شاغل در فرمانداری تجلیل صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، صبح امروز سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به مناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب از بانوان شاغل فرمانداری با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل نمود
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 11:10
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ا رائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس جمعیت هلال احمر به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/21 علیزاده رییس جمعیت هلال احمر شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 10:30
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره راهداری به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/21 صادق نژاد رییس اداره راهداری شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 10:00
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره هواشناسی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/21 ابراهیمی رییس اداره هواشناسی  شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 09:30
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره مخابرات به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز مسلم حسن 1401/4/21اقدم رییس اداره مخابرات شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 09:00
بازید فرماندار شهرستان چایپاره به همراه نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه  از سد آغ چای
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ،سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و قندهاری رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه وزارت نیرو و جمعی از مسولین استانی و شهرستانی از سد آغ چای بازدید و در خصوص ارتقاء بهره مندی کشاورزان شهرستان از پایاب سد به گفتگو پرداختند .
  • دوشنبه 20 تیر 1401 ساعت 14:00