میز خدمت

خدمات ارائه شده در میز خدمت ارباب رجوع فرمانداری شهرستان چایپاره

روش ارائه خدمات:

1. میز خدمت حضوری: مستقر در سالن ورودی فرمانداری

            شرح خدمات قابل ارائه:

 • رسیدگی به درخواست ها، مطالبات و شکواییه های مردم از دستگاه های مختلف اجرایی
 • رسیدگی به درخواست ها، مطالبات و شکواییه های مردم از دستگاه های خدمات رسان
 • رسیدگی به درخواست ها، مطالبات و شکواییه های مردم از دستگاه های نهادهای عمومی
 • رسیدگی به صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
 • صدور مجوز برگزاری تجمعات
 • صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی
 • رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
 • پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب
 • رسیدگی به امورات انتخابات، شکایت ها و مشکلات آن
 • رسیدگی به امورات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مشکلات و مراجعان آن
 • رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
 • رسیدگی به درخواست تسهیلات مشاغل خانگی، سرپرست خانوار و...
 • رسیدگی به تخلفات شهرداری ها
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه گذاری و اشتغال
 • رسیدگی به درخواست ها و طرح های پیشنهادی سرمایه گذاری و اشتغالزایی
 • مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه تاسیس سازمان های مردم نهاد، روند صدور پروانه فعالیت و..
 • رسیدگی به شکایت ها از عملکرد دفاتر پیشخوان دولت
 • رسیدگی به مسائل امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات راه های روستایی
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات ترافیکی شهر و روستاها
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات اراضی منابع طبیعی، اختلاف اراضی، صدور اسناد شهری و روستایی
 • رسیدگی به مشکلات طرح های هادی

2. میز خدمت الکترونیکی:

میز خدمت الکترونیکی (ثبت درخواست)

پیگیری الکترونیکی درخواست