تماس با ما

آذربایجان غربی، چایپاره - قره ضیاالدین - بلوار انقلاب -

کدپستی: 13781-58518

تلفن:36722200 - 36722299 - 36729373 -044 

دورنگار:  36725499 - 044

 

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

داخلی

شماره مستقیم

فرماندار

سعید شکورزاده 

---

36722299

مسئول دفتر فرماندار

یدالله بابازاده

101

36722299

معاون

محسن دانیالی 

102

36722299

مسئول دفتر معاون

                      _

102

36722299

مسئول دفتر برنامه ریزی و امور عمرانی

محمد جوادپور

132

36722299

کارشناس امور عمرانی

مسعود نجفی

133

36722299

کارشناس شهری،روستایی و شوراها

مسعود نجفی 

119

36722299

مسئول اداری و مالی

عباس باقری 

125

36722299

مسئول آرد و نان

غلامحسین نجفی 

124

36722299

مسئول دفتر سیاسی، امنیتی و اجتماعی

قاسم علیزاده

131

36722299

کارشناس امنیتی

_

134

36722299

کارشناس امور اجتماعی

غلامحسین نجفی

122

36722299

کارشناس امور اجتماعی

_

123

36722299

حراست

_

140

36722299

روابط عمومی

میثم علیلو 

117

36722299

دبیرخانه

خانم حسینی

118

36722299

امور بانوان

خانم پوشانه

120

36722299

میز خدمت

محمد عبدالهی 

143

36722299