شنبه های توسعه و تولید ( پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ) { بازدید شکورزاده سرپرست فرمانداری شهرستان به همراه جمعی از مدیران ادارات و نهادهای شهرستان از کارخانه قند شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره : صبح امروز شنبه 2 بهمن ماه شکورزاده سرپرست فرمانداری شهرستان به همراه جمعی از مدیران ادارات و نهادهای شهرستان از کارخانه قند شهرستان چایپاره بازدید نمودند .
  • شنبه 2 بهمن 1400 ساعت 20:45
شنبه های توسعه و تولید ( پشتیبانی ها و مانع زدایی ها )
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره : صبح امروز شنبه 2بهمن ماه شکورزاده سرپرست فرمانداری شهرستان به همراه جمعی از روساء و مدیران شهرستان و کارشناسان ذیربط از کارخانه خوراک دام آرازدن شهرستان چایپاره بازدید نمودند .
  • شنبه 2 بهمن 1400 ساعت 20:39
<< < 13