فرماندار چایپاره ، یکی از سیاست های محوری در حوزه کشاورزی بحث مدیریت هوشمند واستفاده بهینه از آب است.
چهارمین جلسه آب ، خاک، منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، چهارمین جلسه آب ، خاک، منابع طبیعی و کشاورزی چایپاره با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، جلیلی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • پنج شنبه 25 بهمن 1397 ساعت 09:54
راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب از ساعت 10:30 صبح امروز 22 بهمن 97 در سه نقطه از شهرستان چایپاره برگزارشد.
راهپیمایی باشکوه 22بهمن سال97 درشهرستان چایپاره برگزارشد.
  • دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 12:15