در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم کلنگ زنی آمفی تئاتر ( تالار پلکانی ) شهرستان چایپاره
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 19:30
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت
مراسم آغاز مرحله اول عملیات عمرانی بیمارستان 96 تختخوابی حضرت ولی عصر (عج) شهرستان چایپاره
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 19:00
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم افتتاح طرح گازرسانی روستاهای شهرستان
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 18:30
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت
مراسم افتتاح طرح گازرسانی روستاهای شهرستان
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 18:00
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم افتتاح طرح احداث و تعریض جاده محور حمزیان
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 17:30
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم افتتاح طرح های برق رسانی
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 17:00
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت امام خمینی(ره)
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 16:30
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 16:00
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
گرامیداشت شهدای هفته دولت
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 12:30
در هفتمین روز از هفته دولت صورت گرفت:
مراسم اختتامیه دوره آموزشی مربیان فوتبال شهرستان چایپاره
  • چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 10:00
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>