جلسه کمیسیون نظارت شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ دومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای کمیسیون در اتاق اصناف شهرستان چایپاره برگزارشد.
  • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 13:26
دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار، نجاتی دادستان و دیگر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 08:17
ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 12:10
جلسه تصمیم گیری در خصوص محل جدید بیمارستان 64 تختخوابی چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره،جلسه تصمیم گیری در خصوص محل جدید بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو و جمعی از روسای ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 09:19
محمدی ایروانلو در جلسه ساخت وسازهای غیر مجاز با بنگاههای معاملاتی که در تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی و خرید و فروش آنها دخالت دارند برخورد قانونی و جدی خواهدشد.
جلسه ساخت سازهای غیرمجاز شهرستان چایپاره برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه بررسی ساخت وسازهای غیرمجاز شهرستان به ریاست محمدی ایروانلوفرماندار وبا حضور نجاتی دادستان و روسای ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 13:39