پنجمین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا با موضوع اتخاذتمهیدات لازم جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند درشهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری جایپاره پنجمین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا با موضوع اتخاذتمهیدات لازم جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمنددرراستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وبا حضور اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 13:53
چهارمین جلسه "ستاد پیشگیری و مقابله‌ با ویروس‌ کرونا(ششمین جلسه در حوزه پیشگیری از کرونا) و جلسه بهداشت وسالم سازی محیطی در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه "ستاد پیشگیری و مقابله‌ با ویروس‌ کرونا (ششمین جلسه در حوزه پیشگیری از کرونا)؛ و جلسه کمیته بهداشت وسالم سازی محیطی"به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:19
بازدید فرماندار از روند عملیات اجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه شهردار از رونداجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره بازدید کردند.
  • یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 09:09
تشکر و قدر دانی فرماندار چایپاره از مردم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره در پیامی از همکاری و مشارکت مردم در برنامه های پیشگیری از شیوع کرونا خصوصا در روز سیزده بدر تشکر و قدردانی کرد .
  • پنج شنبه 14 فروردین 1399 ساعت 09:05
بازدید چهار ساعته فرماندار از مناطق مختلف شهرستان برای نظارت براقدامات مربوط به مصوبات سیزده بدر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه اعضای شورای تامین ،از ایستگاههای چهارگانه بازرسی و راه های فرعی واقع در مناطق مختلف شهرستان در راستای پایش و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط به روز سیزده بدر برای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا بازدید کردند.
  • چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 08:59
بازدید سرزده فرماندار چایپاره از روستای بابل آباد در راستای پیشگیری از شیوع کرونا
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پیرو گزارشات واصله درخصوص تجمعات دراماکن ومعابرعمومی درروستای بابل آباد که باعث شیوع بیماری کرونا میشود دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بهمراه معاون و بخشداربخش حاجیلار ضمن بازدید از این روستا و گفتگو با اهالی تذکراتی در خصوص پرهیز از تجمعات ورعایت حال دیگران وعمل به تصمیمات ستادپیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان و عمل به توصیه های بهداشتی که نقش مهمی در پیشگیری ازاین بیماری دارد به دهیار و شورای روستا دادند.
  • سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:49
سومین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا(پنجمین جلسهدرحوزه پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا) با موضوع تمهیدات لازم درخصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی در روزسیزده بدر در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره سومین جلسه پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا (پنجمین جلسه درحوزه پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا ) باموضوع تمهیدات لازم درخصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی درروز سیزده بدر به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان باحضور اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:42
بازدید فرماندار و هیئت همراه از پایش میدانی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در دوازدهمین روز از فروردین دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه معاون ، بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار و جانشین نیروی انتطامی از پایش میدانی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی درراستای قطع زنجیره ویروس کرونا در چهار ورودی شهرستان بازدید کردند.
  • سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:33
اعمال محدودیت و انسداد تمامی خروجی های شهرستان از اولین ساعات روز سیزدهم فروردین
بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری، بنا به دستور فرماندار شهرستان و در راستای سیاست های ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا، مقرر گردید علاوه بر ممنوعیت ورود افراد غیر بومی به شهرستان(فاصله گذاری اجتماعی)، تمامی خروجی های شهرستان توسط نیروی محترم انتظامی با همکاری و مساعدت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برای روز سیزدهم فروردین محدود و مسدود خواهد گردید.
  • دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 14:07
تعطیلی و انسداد ورودی تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی و رفاهی قابل سکونت موقت تفریحی توسط بخشداران و شهرداران شهرستان در راستای سیاست های پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلوگیری از اجرای آئین سیزده
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، به دستور فرماندار شهرستان، تمامی تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی و رفاهی قابل سکونت موقت تفریحی توسط شهرداران و بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان در راستای سیاست های ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلوگیری از اجرای آئین سیزده بدر تعطیل و مسدود گردید.
  • دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 12:45