روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای علی آباد بخش مرکزی
سعید شکورزاده فرماندار شهرستان و مدیران حاضر در این بازدید ، با احصاء دغدغه های عمومی مردم از جمله : کمبود آب شرب و زراعی  ، درخواست لوله گذاری نهر کشاورزی
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 23:56
روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای قمیشگان علیا بخش مرکزی
سعید شکورزاده فرماندار شهرستان و مدیران حاضر در این بازدید ، با احصاء دغدغه های عمومی مردم از جمله : √کمبود آب شرب و زراعی و راه خاکی روستا
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 23:53
روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای خانقاه قوزلور بخش مرکزی
سعید شکورزاده فرماندار شهرستان و مدیران حاضر در این بازدید ، با احصاء دغدغه های عمومی مردم از جمله : کمبود آب شرب و زراعی درخواست لوله گذاری نهر کشاورزی
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 23:47
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر شبکه بهداشت به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 دکتر مرادخانی مدیر شبکه بهداشت و با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 22:56
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس سازمان تامین اجتماعی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 اعتماد ایمانی رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 22:54
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره راه و شهرسازی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 افشین سلیمانی رییس اداره راه و شهرسازی با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 17:30
سفیر ژاپن در ایران:
همکاری توکیو برای احیای دریاچه ارومیه تداوم می یابد
سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم طرح توکیو در کنار احیای دریاچه ارومیه، مسیر توسعه کشاورزی پایدار را نیز در منطقه هموار سازد.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 15:43
گزارش تصویری
دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با سفیر ژاپن در ایران
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 15:41
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر بنیاد مسکن به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 آقازاده مدیر بنیاد مسکن شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 14:00
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر جهاد کشاورزی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 صمد دادگر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 13:30