ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر شبکه بهداشت به فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 دکتر مرادخانی مدیر شبکه بهداشت و با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد .

بنا بر این گزارش اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط مدیر  این واحد خدماتی به شرح زیر می باشد:

🔹حوزه درمان : تجهیز و تعمیر ناوگان آمبولانس بیمارستان ، خرید Bt جدید برای بخش آزمایشگاه و....
🔹نظارت بر مواد غذایی
🔹نظارت و بازدید از مراکز درمانی و دارویی شهرستان 
🔹صدور پروانه تاسیس دفتر کار مامایی 2 مورد ،صدور پروانه تاسیس مطب پزشک متخصص داخلی 1 مورد
ارائه گزارشات و اقدامات قانونی و ....

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش های این مدیر و کارکنان شبکه بهداشت و درمان بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات  و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود