دیدار و گفتگوی مدیر کمیته امداد امام(ره) با فرماندار شهرستان و ارائه گزارش سه ماهه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره علیزاده رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره با حضور در دفتر فرمانداری با سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره دیدار و در خصوص پیرامون مسائل مددجویان گفتگو نمودند.

بنا بر این گزارش، در این دیدار رییس کمیته امداد امام گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سه ماه گذشته از قبیل اشتغال ، تسهیلات و نحوه خدمات دهی به مدد جویان را ارائه نمود.

شکورزاده فرماندار شهرستان  نیز در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیت های کمیته امداد در سطح شهرستان در امر خدمت رسانی به محرومین و قشر ضعیف جامعه و همچنین بر فراهم سازی زمینه اشتغال و خود کفایی مددجویان تأکید نمودند.