شروع فعالیت هیات بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره و به نقل از ریاست هیات بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه هیات بازرسی شهرستان چایپاره رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان دولت، داوطلبین و نامزدهای انتخابی، رصد فضای انتخاباتی و ارسال گزارش تخلفات می باشد. هیات بازرسی شهرستان چایپاره در محل فرمانداری شهرستان مستقر بوده و از ساعت 8 صبح الی 6 عصر آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم شریف شهرستان می باشد.

 

                      دبیرخانه هیئت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان چایپاره