برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان چایپاره
‍ کارگروه گندم ، آرد و نان شهرستان چایپاره به ریاست سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور ادارات عضو کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
  • پنج شنبه 23 تیر 1401 ساعت 11:47
روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای دوه آغلی توابع بخش مرکزی
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره ، عصر امروز  چهارشنبه 1401/4/22در راستای سلسه برنامه های « روستا، محور توسعه » سعید شکورزاده فرماندار شهرستان به همراه معاون فرماندار،  بخشدار مرکزی ، مدیران و روسای  ادارات و نهادهای : جهاد کشاورزی  ، راهداری و حمل و نقل جاده ای ، منابع طبیعی ، امور منابع آب و آبفای شهرستان از روستای دوه آغلی بازدید و با مردم شریف آن روستا دیدار نمود.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 20:30
روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای گوزدگن توابع بخش مرکزی
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره ، عصر امروز  چهارشنبه 1401/4/22در راستای سلسه برنامه های « روستا، محور توسعه » سعید شکورزاده فرماندار شهرستان به همراه معاون فرماندار،  بخشدار مرکزی ، مدیران و روسای  ادارات و نهادهای : جهاد کشاورزی  ، راهداری و حمل و نقل جاده ای ، منابع طبیعی ، امور منابع آب و آبفای شهرستان از روستای گوزدکن بازدید و با مردم شریف آن روستا دیدار نمود.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 19:00
روستا؛ محور توسعه
بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان از روستای سالطه توابع بخش مرکزی
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره ، عصر امروز چهارشنبه 1401/4/22در راستای سلسه برنامه های « روستا، محور توسعه » سعید شکورزاده فرماندار شهرستان به همراه معاون فرماندار، بخشدار مرکزی ، مدیران و روسای ادارات و نهادهای : جهاد کشاورزی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای ، منابع طبیعی، امور آب و آبفای شهرستان از روستای سالطه بازدید و با مردم شریف آن روستا دیدار نمود.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 18:00
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اقامه نماز به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/22دلبند رییس اقامه نماز شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 11:00
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/22شکارلو رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 10:00
ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان چایپاره
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/22بنکدار رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
  • چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 09:00
دیدار و گفتگوی رییس بانک تجارت حوزه سرپرستی شمال استان با فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره صلاحی رییس بانک تجارت حوزه سرپرستی شمال استان با حضور در دفتر شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ضمن دیدار به گفتگو پرداختند.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 13:00
برگزاری جلسه کمیته ی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان چایپاره
جلسه کمیته اشتغال شهرستان چایپاره به ریاست شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور مسعود انوری مجری طرح های بنیاد برکت در استان با موضوع معرفی طرح های دانش بنیان، آخرین وضعیت تسهیلات بند الف تبصره ١٨، گزارش تسهیلات بند تبصره ١٦،آخرین وضعیت طرح های اشتغالزایی و مشاغل خانگی در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد.
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 12:00
بمناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب از بانوان شاغل در فرمانداری تجلیل صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، صبح امروز سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به مناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب از بانوان شاغل فرمانداری با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل نمود
  • سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 11:10
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13