دیدارمهندس شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور، نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد مسکن استان؛ بافرماندارشهرستان چایپاره

دیدارمهندس شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور، نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد مسکن استان؛ بافرماندارشهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تشکر از حضور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در شهرستان چایپاره، به مشکلات طرح هادی روستاهای شهرستان اعم از کمبود اعتبارات در اجرا، تهیه طرح هادی و آسفالت ریزی معابر اشاره نموند. همچنین ایشان با تشریحمشکل اسکان اهالی دو روستای واقع در حریم مخزن سد آغچای، پیشنهاد تهیه زمین و واگذاری به اهالی روستاهای مذکور را مطرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تشکر از حضور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در شهرستان چایپاره، به مشکلات طرح هادی روستاهای شهرستان اعم از کمبود اعتبارات در اجرا، تهیه طرح هادی و آسفالت ریزی معابر اشاره نموند. همچنین ایشان با تشریحمشکل اسکان اهالی دو روستای واقع در حریم مخزن سد آغچای، پیشنهاد تهیه زمین و واگذاری به اهالی روستاهای مذکور را مطرح نمودند.

همچنین ایشان با اشاره به وجود دو روستای هدف گردشگری در شهرستان، خواستار اجرای هر چه سریعتر طرح هادی گردشگری روستاهای مذکور شدند.

مهندس شاملو در این جلسه ضمن تشریح اقدامات بنیاد مسکن در شهرستان چایپاره، با عنایت به فرصت پیش آمده برای شهر قره ضیاالدین از جهت درنظر گرفتن تسهیلات شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت، درخصوص اخذ سند رسمی توسط اشخاص برای زمین های مسکونی پیشنهاد نمودند دستگاه های ذیربط ضمن هدفگذاری می توانند با همکاری و تعامل در این خصوص اقدام نمایند و بنیاد مسکن آماده هر گونه تعامل است.

همچنین پیشنهاد نمودند به جهت وجود تسهیلات ارزان قیمت در زمینه ساخت مسکن، اطلاع رسانی لازم به شهروندان در این خصوص صورت گیرد چرا که با عنایت به افزایش جمعیت شهر قره ضیاالدین و رد کردن سقف 25 هزار نفر، در سالهای آتی شهروندان نمی تواند از تسهیلات مذکور بهره مند گردد.

همچنین ایشان در خصوص اجرای طرح هادی چهار روستای مطرح شده، تهیه طرح هادی برای سه روستای شهرستان، تهیه قیررایگان جهت آسفالت ریزی معابر روستاهای شهرستان قول مساعد دادند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور، در ادامه اجرای طرح هادی روستاهای هدف گردشگری بسطام و چورس را منوط به  داشتن طرح هادی گردشگری مصوب کردند.دراین خصوص بایستی موضوع مساکن واقع درحریم وبستر قلعه تاریخی اورارتوری مسیل بسطام تعیین تکلیف گردند. لذا جهت مساعدت به این امر موافقت خویش را با واگذاری زمین به صورت رایگان اعلام نمودند.