به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی وانتظامی درستاد مرکزی نیروی انتظامی شهرستان چایپاره برگزارشد

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت :مسئله امنیت ملی در دولت کشورها واجد مولفه های متعددی است که یکی از محوری ترین این مولفه ها قدرت نظامی و توانمندی نیروهای مسلح  واحدهای  سیاسی است.

دکتر محمدی درادامه گفت : امنیت داخلی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور هاست  و در ایران نیروی انتظامی نقش محوری را در تامین امنیت داخلی بر عهده دارد و  به عبارت دیگر نیروی انتظامی رکن اصلی امنیت داخلی کشور است که نقش بسیار تاثیر گذاری در حفظ و ارتقای امنیت؛ پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی را  دارد.

ایشان در ادامه نیروی انتظامی را مظهر اقتدار نظام در تامین  امنیت داخلی عنوان کرد و گفت بر این اساس باید چالش های

سخت افزاری و نرم افزاری این نیرو از سوی مسئولان حل و فصل گردد .

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیروی انتظامی بعنوان نهادی اثر گذار ومقدس درتمامی عرصه ها حضوری فعال داشته و با تامین امنیت در جامعه که از مولفه های پیشرفت در جامعه است در توسعه فرهنگی ؛اقتصادی؛ اجتماعی وسیاسی جامعه نقش تاثیر گذاری دارد.امید است این نیروی پر افتخاربادستیابی به تجهیزات وامکانات پیشرفته روز بیش از پیش در راه انجام وظایف خویش موفق باشند.

درادامه از خانواده های شهداء و جمعی از کارکنان نمونه نیروی انتظامی شهرستان تجلیل شد.