دیدار و گفتگوی امیر سرتیپ ابراهیم گلفام جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو های مسلح کشور با فرماندار چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ به مناسبت سومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی؛ امیر سرتیپ ابراهیم گلفام جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو های مسلح کشور با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار و رییس شورای تأمین شهرستان چایپاره ضمن دیدار به گفتگو  پرداختند.

امیر سرتیپ ابراهیم گلفام ؛ضمن تسلیت سومین سالروز شهادت سردار دلها از خدمات فرمانداری در تمام مناطق مختلف شهرستان تشکر کرد و گفت: خدمات بسیار زیادی توسط فرمانداری انجام گرفته که در ارتقاء توسعه پایدار شهرستان چایپاره تاثیرگذار بوده است و در حال حاضر شهرستان نیز گام در مسیر پیشرفت  گذاشته است.

وی افزود : امید است تمامی نهاد با نهایت اهتمام با تمام ظرفیت خود؛ خدمتگزار مردم باشند و بتوانند در پیشبرد اهداف جامعه مثمر به ثمر واقع بشوند

فرماندار چایپاره نیز در سخنانی گفت: نیروهای مسلح پشتوانه و نقطه ی قوت ملت هستند و مردم و کشور از آن برخوردارند.

وی افزود: همانگونه که در دوران دفاع مقدس،نیروهای مسلح توانمندی و کارایی خود را به اثبات رساند،در زمان بعد ازجنگ نیز ضمن حفظ آمادگی، رسالت پشتیبانی از مردم را به وضوح اثبات کرده که آمادگی و پا در رکاب بودن نیروهای مسلح همواره قابل ستایش است.