هشدار هواشناسی کشاورزی سطح قرمز- شماره 1

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح قرمز- شماره 1

پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 1 و با توجه به نفوذ توده هوای سرد به منطقه: توصیف: کاهش محسوس دما بین 6 تا 8 درجه زمان شروع: اواخر وقت جمعه مورخ (1402/01/11) نوع مخاطره: کاهش محسوس دما منطقه اثر: کلیه مناطق استان زمان پایان: اوایل وقت یکشنبه اثر مخاطره: سرمازدگی درختان شکوفه دار توصیه: غرق آب کردن کف باغات با آب چاه قبل از وقوع سرمازدگی، استفاده از پوشش های پلاستیکی در کشت های نشائی، استفاده از وسایل گرمازا، دودزا و مه پاشها (در ساعات نزدیک صبح و بامداد) در باغات میوه، باغاتی که مجهز به دستگاه های هوشمند ضد سرمازدگی و مه پاش هستند در حالت آماده قرار گیرند، تامین سوخت، سرویس و راه‌اندازی وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها‌، مرغداریها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما، از جابه جایی بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی خودداری گردد، بازدید و مراقبت های لازم از سقوط برجهای هواده و لوله های اتصال آب در مزارع پرورش ماهی  اقدام گردد اداره هواشناسی