جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست  دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو  فرماندار شهرستان گفت : انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی مردم در عرصه تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خویش است که دارای اهمیت و جایگاه بالایی است و

با مهم عنوان نمودن برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، از تمامی نمایندگان فرماندار خواست، نهایت دقت و تلاش خود را در جهت برگزاری هر چه بهتر انتخابات به کار گیرند.

وی از نمایندگان فرماندار به عنوان محور هماهنگ کننده در شعب اخذ رأی نام برد وافزود: اهتمام در اجرای قوانین و دستورالعمل های مربوط به روز انتخابات و ایجاد هماهنگی بین اعضای شعب از عمده وظایف نمایندگان فرماندار است .

در ادامه این جلسه نیز آموزشهای لازم در اجرای فرایند انتخابات پیش رو از سوی کارشناسان مربوطه به نمایندگان فرماندار داده شد و جزوه آموزشی مربوطه در اختیار ایشان قرار گرفت .