بازدید میدانی فرماندار شهرستان چایپاره از روند آسفالت ریزی معابر روستای چورس

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ‌؛ عصر امروز شکورزاده فرماندار شهرستان با حضور در روستای تاریخی چورس از توابع بخش مرکزی شهرستان چایپاره از روند پیشرفت فیزیکی و آسفالت ریزی معابر بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات روستائیان قرار گرفت .

🔹بنا بر این گزارش تامین اعتبار آسفالت ریزی این روستا از بودجه ملی و استاتی مبلغی بالغ بر 13 میلیارد و 802 میلیون ریال و شامل عملیات :
▪️قلوه ریزی (زهکشی) 2500 متر مربع 
▪️زیر ...3500 متر مربع 
▪️اساس 3500 متر مربع 
▪️آسفالت 3600 متر مربع و طول مسیر اجرایی 320 متر طول