مانور امداد نجات درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره همزمان با هفته ایمنی دربرابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی مانور چند منظوره زلزله ؛ تخلیه و اسکان اضطراری باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان و با شرکت دستگاههای عضو ستاد پیشگیری هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران در روستای بسطام بخش مرکزی شهرستان برگزار شد .

بنا به این گزارش مانور مذکور به مناسبت هفته ایمنی دربرابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی با شعار کاهش خسارات به زیر ساخت های حیاتی باهدف آمادگی نیروهای امدادی در مواجهه با بحران ها و حوادث وهمچنین ارزیابی و توان تجهیزاتی وادوات امدادگران درمقابل حوادث وفراگیری آموزشهای امدادی برگزار گردید.