کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان چایپاره برگزارشد.

کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلوو با حضور امام جمعه شهرستان و اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه با به اشاره مشکلات دامداران داخل شهر، با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم نمی توان به صورت چکشی برخورد کرد باید برای حل مشکل با یک برنامه ریزی مناسب موضوع تدبیر و حل و فصل گردد.

در ادامه محمدی ایروانلو به بحث شکایت مردم از وجود سگ های ولگرد در داخل شهر اشاره وگفت شهرداری موظف است یا یک مدیریت سیستماتیک و برگزاری جلسات کمیته جمع آوری حیوانات ولگرد نسبت به جمع آوری حیوانات از داخل شهر اقدام نماید .

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به وضعیت نامناسب بهداشتی اماکن ورزشی گفت، با توجه به اینکه سالن های ورزشی به بخش خصوصی واگذار گردیده لیکن اصول بهداشتی  باید در تمامی سالن های ورزشی رعایت گردد درغیر اینصورت اداره ورزش وجوانان نسبت به لغو قرداد اقدام نماید.

همچنین در طول برگزاری جلسه مصوبات جلسه گذشته مورد بحث وبررسی قرارگرفت وتصمیمات لازم در این مورد اتخاذ گردید.