برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره :صبح امروز 19دی ماه 1401 در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخ به مطالبات مردم ، دیدار عمومی سعید شکورزاده فرماندار شهرستان که دوشنبه هر هفته با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین برگزار می شود ، این هفته نیز برگزار شد.

در این ملاقات که مراجعه‌کنندگان آن از طبقات و گروه‌های مختلف بودند، مشکلات و مطالباتی از قبیل : اشتغال، تسهیلات فرزند آوری ، زمین برای مسکن محرومین ، اعتراض به آب بهاء شبکه مدرن آبیاری ، درخواست آرد صنف و صنعت برای نانوایی لواش ، تسهیلات هنرمندان ، تسهیلات خود اشتغالی ، تسهیلات کارگشایی ، تسهیلات سرمایه در گردش ، اعتراض به عدم اعطاء تسهیلات بنیاد برکت در روستا ، شکایت از یکی از بانک ها ، بیماری خاص و درخواست هزینه درمان ، بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و ... مطرح و پس از صدور دستور رسیدگی از سوی فرماندار شهرستان مبنی بر پیگیری‌های لازم تلفنی و مکاتبه ای برای حل مشکلات مراجعین محترم توسط فرماندار ، مدیران اجرایی شهرستان و کارشناسان فرمانداری انجام شد.

لازم به ذکر است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت با مردم شهرستان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 برگزار می شود.