دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان چایپاره برگزار شد.

ضرورت نظارت دقیق بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی ابلاغی در مدارس و میدان دواب

 به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیرے و مبارزه با کرونا (چهاردهمین جلسه ستادے در حوزه پیشگیرے و مبارزه باکرونا )باموضوع بررسی وبرنامه ریزی درراستای نحوه اجرای شیوه نامه های بهداشتی در مدارس و میدان دواب به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن تقدیراز فداکاری و زحمات کادر درمان شهرستان علیرغم  وجود مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری انجام وظیفه میکنند گفت: درجهت مساعدت به شبکه بهداشت و درمان باتمام توان و ظرفیت شهرستان دستورالعملهای ابلاغی را در خصوص پیشگیری و مبارزه با شیوع ویروس کرونا اجرا خواهیم کرد.

رئیس ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا شهرستان در ادامه گفت : با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اکیپ‌های بازرسی متشکل از شبکه بهداشت و درمان ؛ نیروی انتظامی و دامپزشکی جهت بررسی وضعیت اجرای موارد بهداشتی به صورت مستمر از میدان دواب بازدید می‌کنند.

وی درادامه گفت : بازرسین مرکز بهداشت شهرستان بر رعایت مفاد دستورالعمل‌ها نظارت نموده و اقدامات لازم را درجهت پیشگیری ازبیماری کرونا دربین دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه را بعمل می‌آورند.

در ادامه مقرر شد: شهرداری آموزشهای لازم راجهت نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی به پیمانکار وتهیه و توزیع ماسک درمیدان دواب اقدام وهمچنین مقرر گردیدبازرسین مرکز بهداشت از کلیه مدارس بازرسی و ضمن تکمیل چک لیست نسبت به اعلام نواقص به مدیر مدرسه اقدام و گزارش روزانه را به فرمانداری ارسال نمایند.