جلسه پایش و بررسی نحوه اجرای طرح جامع هوشمند اعمال محدودیت ها شهرستان چایپاره

جلسه پایش و بررسی نحوه اجرای طرح جامع هوشمند اعمال محدودیت ها شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه اقدامات و پایش نحوه اجرای طرح جامع هوشمند محدودیت های شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرنا شهرستان : با اشاره به اهمیت رعایت دستورالعملهای  بهداشتی در کنترل و مقابله با این بیماری از همکاری کسبه ، اصناف و بازاریان شهرستان با وجود شرایط سخت اقتصادی درتعطیلی واحدهای صنفی وهمکاری آنها با ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا در اجرای طرح هوشمند اعمال محدودیت ها تقدیر نمود.

 وی گفت: امید است با همراهی مردم شاهد قطع زنجیره ویروس کرونا و کاهش محدودیت ها در این شهرستان باشیم.

در ادامه جلسه گزارشی از روند اقدامات از سوی نهادها و دستگاه‌های مربوطه به شرح ذیل ارائه شد.

۱. پایش و رصد تعطیلی واحدهای مشمول طرح توسط ۶ اکیپ بازرسی و انعکاس متخلفین جهت اعمال قانون و از جمله پلمپ یک مورد قلیان سرا

۲. بازدید از تمامی بانک های شهرستان و پایش وضعیت اجرای پروتکل ها و طرح جامع هوشمند محدودیت ها

۳. تعطیلی مطلوب واحدهای صنفی و مشارکت و همکاری بالای آنها در اجرای طرح جامع هوشمند محدودیت ها

۴. پایش معابر شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح توسط عوامل انتظامی و برخورد با مواردی چند از خودروهای متناقض طرح

۶. اجرای جدی طرح محدودیت در ورودی های شهرستان توسط عوامل انتظامی