بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهاریا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال برچهره گل نسیم نوروزی خوش است در صحن چمن روی دل افروز خوش است.

حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت ، با لطافت گهای زیبا  ڪه تحول به مراحل نیڪوتر و برتر است را خدمت مردم شریف و نجیب شهرستان چایپاره بویژه اهالی محترم بخش مرکزی تبریک و تهنیت عرض نموده؛از خداوند منان سالی سرشار از خیر و برڪت و توفیق ، بهمراه سلامتی برای همگان مسئلت می نمایم .

                

                  محسن دانیالی

بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره