پانزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پانزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا (هفدهمین جلسه ستادی در حوزه پیشگیری و مبارزه باکرونا )باموضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت الزام به اجرای پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا با قدردانی از تلاش کادر درمانی شبکه بهداشت ودرمان درجلوگیری شیوع ویروس کرونا  ؛ افزایش آمار مبتلایان درشهرستان را ناشی از عدم حساسیت مردم دررعایت دستورالعملهای بهداشی  درشهرستان عنوان کرد و گفت بجهت قرارگرفتن شهرستان در وضعیت قرمز برای قطع زنجیره ویروس کرونا باید روند نظارت ها بر رعایت پروتکلهای بهداشتی افزایش یابد.

درادامه این جلسه در راستای آگاهی‌بخشی به مردم، اطلاع‌رسانی لازم از طریق بلندگو در معابر شهری توسط شهرداری ؛ رعایت موارد بهداشتی درادارات ؛ نظارت بر رعایت توصیه های بهداشتی دربازار و برخورد قانونی با متخلفین مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.