بازدید فرماندار از روند غربالگری در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره همزمان با دومین روز از فروردین دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه بخشدار مرکزی از ایستگاه های  تب سنجی و غربالگری کنترل  ویروس کرونا ازمسافرین ورودی به شهر بازدیدکردند.

دکترمحمدی در این بازدید ضمن تشکر از تیم غربالگری ایستگاههای چهارگانه شهرستان از نزدیک در روند چگونگی نحوه غربالگری ها قرارگرفتند