جشنواره سراسری یادگیری نخستین واژه((آب))

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جشنواره سراسری یادگیری نخستین واژه((آب)) با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، روسای ادارات خدمات رسان وجمعی از دانش آموزان شهرستان در مجتمع 9دی چایپاره برگزارشد.