بازدید فرماندارچایپاره از مرکز معاینه فنی تمام مکانیزه خودروهای سبک شهرستان

بازدید فرماندارچایپاره از مرکز معاینه فنی تمام مکانیزه خودروهای سبک شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، محمدی ایروانلو فرماندار به همراه رئیس شورای شهر، شهردار، کارشناسان فرمانداری و مسئول تاکسیرانی شهر قره ضیاء الدین از واحد معاینه فنی تمام مکانیزه خودرو شهرستان بازدید بعمل آورد.

دراین بازدید محمدی ایروانلو با اشاره به خدمات انجام گرفته شده توسط شهرداری گفت: خرسندیم  که واحد معاینه فنی خودرو به تجهیزات تمام مکانیزه مجهز شده است و تمام پرسنل این مرکز تلاش خود را باید در جلب رضایت شهروندان در ارائه خدمات دراین مرکز با نهایت دقت  انجام دهند.