افتتاح نمایشگاه انواع صنایع دستی و غذایی مشاغل خانگی شهری و روستایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ با حضور فرماندار شهرستان چایپاره و جمعی از مسئولین ، نمایشگاه انواع صنایع دستی زنان توانمند شهری و روستایی و مشاغل خانگی در راستای اجرای طرح توانمند سازی اقتصاد محلی مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در شهرستان چایپاره افتتاح شد