🕪اطلاعیه

کاهش ساعات اداری در شب های قدر

کاهش ساعات اداری در شب های قدر
احتراما ضمن آرزوی قبولی طاعات ،عبادات و تسلیت شهادت مولی الموحدین امام علی علیه السلام ، با عنایت به فرا رسیدن شبهای قدر بمنظور بهره مندی از ثمرات معنوی آن،ساعات کاری کلیه دستگاه های اجرایی در روز پنجشنبه مورخه 1401/02/01 و روز دوشنبه مورخه 1401/02/05 با دوساعت تاخیر شروع خواهد شد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره

احتراما ضمن آرزوی قبولی طاعات ،عبادات و تسلیت شهادت مولی الموحدین امام علی علیه السلام ، با عنایت به فرا رسیدن شبهای قدر بمنظور بهره مندی از ثمرات معنوی آن،ساعات کاری کلیه دستگاه های اجرایی در روز پنجشنبه مورخه 1401/02/01 و روز دوشنبه مورخه 1401/02/05 با دوساعت تاخیر شروع خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره