اطلاعیه

ویژه برنامه برگزاری مراسم عید غدیر خم

ویژه برنامه  برگزاری مراسم عید غدیر خم
ویژه برنامه عید غدیر خم(عید امامت و ولایت ) در شهرستان چایپاره با برنانه های متنوع فرهنگی زمان: یکشنبه 22:30شب مکان:خیابان فرمانداری