برگزاری اولین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98

برگزاری اولین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98

 به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره امروز سه شنبه مورخه 98/03/21 راس ساعت 8 اولین جلسه کمیته تطبیق مصوبات واصله از شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور نجاتی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی، دانیالی بخشدار بخش مرکزی، خانم ولیزاده عضو شورای شهرستان و آقایان باقری و اصغرنژاد کارشناسان امور شوراها و دهیاریها در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید.
در این جلسه تمامی مصوبات واصله از شوراهای اسلامی از حیث تطابق با قوانین و مقررات موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند