همزمان با پنجمین جلسه شورای اداری چایپاره معاون فرماندار و بخشداری مرکزی شهرستان معارفه شده اند.

همزمان با پنجمین جلسه شورای اداری چایپاره معاون فرماندار و بخشداری مرکزی شهرستان معارفه شده اند.

🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار، امام جمعه شهرستان، شورای تامین و اعضای شورای اداری در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

🔹بنا به این گزارش محمدی ایروانلو با اشاره به مشکلات شهرستان چایپاره گفت، کارهای انجام گرفته شده در شان مردم شهیدپرور شهرستان نبوده باید کارهای بزرگتر و درشان این مردم انجام گیرد در جلسه اخیر کمیته برنامه ریزی شهرستان که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزارشد تصمیمات خوبی در مورد شهرستان اتخاذ گردید که میتوان به جاده حمزیان اشاره کرد که اقدامات مربوطه تا اخر سال جاری  در 10کیلومتر اول از سمت چایپاره انجام  شد همچنین ساماندهی سه راهی که یکی از مطالبات مردم شهرستان می باشد با اختصاص مبلغ 20میلیلارد ریال ساماندهی خواهد شد. همچنین وی درخصوص انتقادات انجام شده در فضای مجازی پیرامون این که جاده بین الملی راه اصلی شهرستان بوده و پرداختن به جاده حمزیان بعنوان راه اصلی شهرستان متناقص با منافع شهرستان می باشد گفت، کمیته برنامه ریزی هرشهرستان مسئول توزیع اعتبارت  شهرستانی می باشد و جاده بین الملی پروژه ملی بوده و باید از آن طریق تامین اعتباربشود که ما بعنوان خادم مردم این شهرستان پیگیر موضوع هستیم.

🔸نماینده عالی دولت در شهرستان چایپاره  گفت، بزودی تیم بازرسی فرمانداری تشکیل و بازرسی مستمر از تمامی دستگاه‌های اجرایی  توسط فرمانداری انجام خواهد شد  این اکیپ   بصورت سرزده در ادارات حضور خواهند داشت. تا به نحوه خدمت رسانی به ارباب رجوع را رصد کنند.

🔹محمدی ایروانلو درخصوص انتخاب معاون وبخشدارمرکزی گفت، امینی یکی از نیروهای سیاسی و خوب وزارت کشور است لذا با شناخت یک ساله اینجانب از ایشان و همچنین تجربه‌ی خوب ایشان در مباحث کارشناسی در مجموعه فرمانداری و بخشداری‌ها ایشان را انتخاب کردیم. همچنین دانیالی بخشدار جدید بخش مرکزی  دانشجوی دکترای علوم سیاسی می باشد و ازایشان از فرمانداری مهاباد شناخت دارم که از نیروهای خدوم، وفادار و کارشناسان خوب وزارت کشور هستند ویکی از خصویات شخصی ایشان فروتنی و تواضع می باشد که در کمتر کسی میتوان دید.

🔸در پایان جلسه حکم امینی بعنوان معاونت فرمانداری و حکم دانیالی بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان چایپاره اهداشد.