حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره ونماینده مردم خوی وچایپاره در مجلس شورای اسلامی از کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی وضعیت  کتابخانه های عمومی از کتابخانه عمومی شهید مفتح این شهرستان بازدید کردند.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با بیان مشکلات و کمبودها در حوزه کتاب و کتابخانه گفت: با توجه وجود یک کتابخانه به عنوان کتابخانه مرکزی شهرستان و نیاز فرهنگی شهرستان بر توسعه فضاهای کتابخانه بر لزوم توسعه و راه اندازی کتابخانه عمومی در شهرستان تاکید نمود وی گفت : باید از ظرفیت و حمایت خیرین و نهادها در این راستا استفاده کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در توسعه کشور ؛ نقش بسزای کتابخانه های عمومی در ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی را مهم دانست و گفت: مسئولان و نمایندگان مجلس وظیفه دارند در حد توان از این نهاد فرهنگی حمایت کنند.