جلسه نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکسی‌های درون‌شهری در شهرستان چایپاره برگزار شد.

تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در تاکسی‌های درون‌شهری چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ای در خصوص نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در تاکسیهای درون شهری به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضوردبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ؛ شهردار ؛ رئیس اداره بهداشت و درمان ؛ مسئول تاکسی رانی شهرستان درمحل دفتر فرماندار برگزار شد.

بنا به این گزارش در پی شیوع گسترده بیماری کووید ١٩ ، نظارت بر نحوه‌ی اجرای دستور العمل های بهداشتی در تاکسی‌های درون شهری چایپاره تشدید خواهدشدو با عنایت به تاکید رئیس ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرستان  استفاده از ماسک در وسایط نقلیه عمومی و تاکسی ها و همچنین رعایت  بیش از پیش پروتکل های ابلاغی از سوی  رانندگان تاکسی الزامی است