بازدید دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره از روستای نعلبند

   به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در راستای اجرای طرح هادی روستای مذکور، دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره به همراه مهندس آقازاده مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از این روستا بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید روند اجرای طرح هادی روستا از نزدیک مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.