بازدید سرپرست فرمانداری چایپاره از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در میدان دواب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره امینی سرپرست فرمانداری شهرستان بهمراه تعدادی از اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی از میدان دواب بازدید کردند.

 سرپرست فرمانداری چایپاره گفت: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی درمیدان دواب باعث شیوع دوباره بیماری می شود و دامداران باید با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در قطع زنجیره‌ بیماری کرونا همکاری‌های لازم را با ستاد و پیشگیری و مبارزه  با کرونا شهرستان داشته باشند.

وی گفت در صورت کاهش رعایت اصول بهداشتی از سوی دامداران ؛ میدان دواب دوباره تعطیل خواهد شد.