سی و هفتمین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه باکرونا شهرستان چایپاره برگزارشد

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان از گسترش بیماری کرونا هندی در شهر های اطراف شهرستان ابراز نگرانی کرد و گفت :همه مردم باید هوشیار باشند و بیش از پیش پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از تجمعات دوری و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند تا از شدت بیماری کاسته شده و شاهد بهبود وضعیت شهرستان باشیم.

فرماندار چایپاره در ادامه :با تقدیر از همکاری و همراهی مردم ‌و اصناف در اجرای دستورالعمل های بهداشتی، تاکید کرد که تداوم رعایت دقیق این دستورالمعل ها و اجرای محدودیت ها برای عبور از وضعیت  کنونی و رسیدن به یک وضعیت پایدار در فرایندمهار کرونا ضروری است

وی در ادامه گفت: مردم از تجمع در مراسمات کفن و دفن اکیدا خوداری فرمایند و از روز های آتی با همکاری نیروی انتظامی،شهرداری و پویش مردمی از تجمع در آرامستان  جلوگیری به عمل خواهد آمد.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا شهرستان در ادامه با اشاره به اینکه پیک چهارم شیوع کرونا طبق اعلام ستاد ملی در سطح گسترده تری بوده اظهار داشت: نیروی انتظامی و بهداشت نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی در سطح شهر نظارت و اقدامات کنترلی و پیشگیری داشته باشند.

در این جلسه همچنین بر تشکیل اکیپ گشت متشکل از نیروی انتظامی و بهداشت تاکید و مقرر شد این اکیپ به صورت مستمر و شبانه روزی بر رعایت پروتکل ها از سوی اصناف  نظارت داشته باشند.

فرماندار چایپاره در ادامه با اشاره به کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، گفت: عزم جدی برای افزایش رعایت شیوه نامه ها در جامعه ایجاد شود وی گفت: از همه مردم انتظار می رود برای مبارزه با این ویروس تمام تلاش خود را به کار گرفته و در مبارزه با این بیماری از هرگونه عادی انگاری به شدت پرهیز کنند.