جلسه نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در جایگاههای سوخت در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و رئیس شرکت توزیع فراورده های نفتی شهرستان های خوی و چایپاره ومالکین جایگاههای سوخت واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان گفت : باتوجه به آمار رو به افزایش بیماران مبتلا به این ویروس که گویای ضرورت حساسیت و توجه به کانون‌های انتشار این بیماری است.

فرماندار چایپاره در ادامه: جایگاه‌های عرضه فراورده نفتی را به عنوان یکی از محلهای پر خطر که عده بسیاری از مردم روزانه با آن سروکار دارند عنوان کرد و گفت : در صورت عدم رعایت و نبود حساسیت؛این مراکز می‌تواند به کانون انتشار بیماری تبدیل شود لذا رعایت پروتکل های بهداشتی  در این مکانها الزامی است.

درادامه مقرر شد : با توجه به ضرورت رعایت نکات بهداشتی در جایگاههای سوخت؛ سوختگیری توسط متصدیان انجام شده و جایگاه‌هایی که متصدی به تعداد کافی وجود ندارد، تعداد این افراد افزایش یابد وضمنا استفاده از ماسک توسط شاغلین جایگاهها و در دسترس بودن مواد ضدعفونی و دستکش های یکبار مصرف دراین مراکز مورد تاکید قرار گرفته مقررشد مالکین جایگاهها نظارت لازم در اجرای این دستورالعمل ها را داشته باشند