بازدید دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از این دریاچه

محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان‌غربی از دریاچه ارومیه بازدید کرد