دوازدهمین و آخرین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان چایپاره درسال 97 برگزارشد.

دوازدهمین و آخرین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان چایپاره درسال 97 برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، دوازدهمین و آخرین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان چایپاره درسال 97 به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضاء در سالن جلسات آموزش وپرورش برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای آموزش و پرورش گفت، درطول  سال 97 با توجه به جلسات منظم و کاربردی شورای آموزش و پرورش که برگزارشده امیدوارم عملکرد شهرستان در این حوزه حائز رتبه های برتر استانی گردد. وی همچنین در ادامه افزود فلسفه وجودی شورای آموزش و پرورش تصمیم سازی ، سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش می باشد و باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود هم استفاده شود.

در ادامه فرماندارچایپاره گفت، همانگونه که می دانیم رکن و پایه اصلی تعلیم وتربیت در محور آموزش و پرورش معلمان هستند و یکی از مشکلات و مطالبات کل کارکنان و فرهنگیان این شهرستان بحث افزایش حقوق از طریق مناطق عملیاتی ، مرزی و کمتر توسعه یافته است که متاسفانه در استان بجزء شهرستان چایپاره کلیه شهرستانها از این مزایا استفاده می کنند و ما هم از مقام عالی استان پیگیر هستیم و بسترها و دریچه های لازم را انجام دادیم تا در سال جدید کلیه کارکنان این شهرستان بتوانند از این مزایا استفاده نمایند.

همچنین در این جلسه عطارد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به دستورات دوازدهمین جلسه پرداخت و بعد از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.