دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزارشد

دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار، نجاتی دادستان و دیگر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو به مشکلات راههای ارتباطی و ترافیکی شهرستان پرداخت گفت، متاسفانه هیچ یک از راههای ارتباطی شهرستان دارای حفاظ و گاردریل نمی باشد و در اکثر تصادفات باعث خسارات جبران ناپذیری می شود همچنین در ادامه فرماندار به جاده ارتباطی حمزیان اشاره کرد و گفت در بعضی نقاط حریم جاده کاملا تخریب شده و پل طاقی هم که در حال فروریختن می باشد که اینها نیازمند پیگیری می باشد و ادراه راهداری شهرستان موظف است نسبت به اصلاح موارد مطرح شده اقدام نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای هماهنگی گزارش دهد.

نماینده عالی دولت درشهرستان گفت، مشکلات ترافیکی شهرستان باید اولویت بندی گردد و براساس اولویت و همکاری ادارات مربوطه بعد از بررسی اجرایی گردد و پیگیریهای مشکلات باید به صورت مداوم باشد.

در این جلسه موارد پیشنهادی در خصوص مسائل ترافیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.