سومین دیدار عمومی مردم و مسئولین با حضور فرماندار و مسئولان ادارات شهرستان چایپاره در مسجد جامع شهر حاجیلار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ در اقدامی شایسته و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ""سومین نشست میز خدمت شورای اداری چایپاره با حضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای شورای اداری"" در مسجدجامع شهر حاجیلار برگزار شد.
در این نشست شهروندان شهر حاجیلار وحوزه بخش حاجیلار با توجه به سوالات و مشکلات خود به روسای ادارات مربوطه مراجعه کردند.
در این دیدار عمومی، مردم فهیم بخش حاجیلار توانستند با تمامی مسئولین شهرستان ملاقات کرده و مشکلات و پیشنهادات و ... خود را حضوری بیان کنند.