ابقاء رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ پیرو هماهنگی ها و مذاکرات به عمل آمده مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان با فرماندار شهرستان و نظر به تجارب ارزنده و عملکرد موفق آقای علیرضا طاهرپور رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چایپاره در دوران مسئولیت قبلی خویش ، ایشان در سمت خود ابقاء و به فعالیت خود تداوم بخشیدند .

بدین منظور در جلسه ای که ظهر امروز شنبه 1401/8/14در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد ، فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از تلاش های ایشان و ضمن تأکید بر ارتقاء سطح فعالیت های اداره ورزش و جوانان شهرستان ، حکم ابقاء مدیریت وی را تحویل نمود .