فرماندار شهرستان چایپاره طی پیامی روز اصناف را تبریک گفت

فرماندار شهرستان چایپاره طی پیامی روز اصناف را تبریک گفت
متن پیام سعید شکورزاده فرماندار شهرستان به شرح ذیل می باشد.

بدون شک نقش بی بدیل اصناف کشور بر کسی پوشیده نیست ،این تشکل مردمی در همه ادوار نقش تاثیرگذاری در کشور داشته و دارد، اصناف به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی در کشور فعالیت می کند و با یک برنامه ریزی اصولی و مدون، از ظرفیت عظیم آن می توان برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال در کشور استفاده بهینه نمود.

اینجانب روز اصناف را به بازاریان شریف شهرستان چایپاره تبریک عرض نموده امیدوارم با همکاری و تعامل بیشتر مسئولین شهرستان با اتاق اصناف گام های اساسی و مثمرثمری برای رفع مشکلات جامعه بزرگ اصناف این شهرستان برداشته شود.

سعید شکورزاده _ فرماندار شهرستان چایپاره