بازدیدازاتاق اصناف

بازدیدسرزده محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره از اتاق اصناف شهرستان

بازدیدسرزده محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره از اتاق اصناف شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره، محمدی ایروانلوفرماندارچایپاره بصورت سرزده از اتاق اصناف شهرستان بازدید و با جمعی از روسای اتحادیه ها ، رئیس و اعضای اتاق اصناف شهرستان دیدار نمود .در این بازدید نماینده عالی دولت به اهمیت نقش و جایگاه اصناف در رفاه مردم اشاره و گفت اتحادیه ها تلاش نمایند سطح نظارت خود بر واحد های صنفی را افزایش دهند.

درپایان این بازدید فرماندارچایپاره از زحمات مجموعه عزیزان شاغل در اتاق اصناف شهرستان و ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تقدیرتشکر نمود.