کاروان قرآنی روستائیان بخش حاجیلار همزمان با ماه مبارک رمضان

کاروان قرآنی روستائیان بخش حاجیلار همزمان با ماه مبارک رمضان
به گزارش روابط عمومی بخش حاجیلار، همزمان با ماه مبارک رمضان کاروان قرانی روستائیان بخش حاجیلاربا حضور در روستاها محفل انس با قرآن را برگزار می نمایند.

به همت ستاد قرآنی بخش حاجیلار و دارالقرآن امام رضا ع کاروان قرآنی روستائیان راه اندازی شد در اجرای این طرح قاریان روستایی در روزهای مشخص به یکی از روستاها رفته و با حضور مردم برنامه قرائت قرآن برگزار میکنند در روز نخست این کاروان به روستای زنگلان علیا رفت و برنامه اجرا کرد و جا دارد از  تلاشهای دارالقرآن امام رضا به مدیریت خانم حیدری برای برگزاری این برنامه قابل تقدیر بود در پایان این برنامه با اهدای هدایایی از قاریان شرکت کننده تجلیل شد .