جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی درحوزه حقوق شهروندی حجاب وعفاف شهرستان چایپاره برگزار شد.

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی درحوزه حقوق شهروندی حجاب وعفاف شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی درحوزه حقوق شهروندی وحجاب وعفاف به ریاست محمدی ایروانلو قرماندارباحضور حاج آقا جمشیدی امام جمعه شهرستان درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی درحوزه حقوق شهروندی وحجاب وعفاف به ریاست محمدی ایروانلو قرماندارباحضور حاج آقا جمشیدی امام جمعه شهرستان درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار بااشاره به ظرفیت های میزخدمت ارباب رجوع آن راگامی مهم درراستای احقاق حقوق شهروندی درنظام اداری دانسته وبرلزوم اجرای کامل ان درتمامی دستگاههای شهرستان تاکید نمودند.وخدمات دولت تدبیروامید رادرحوزه حقوق شهروندی وتدوین آن برشمرده وابلاغ منشور حقوق شهروندی راگامی مهم درراستای گفتمان سازی یکی ازابعاد مهم مردم سالاری دینی واحقاق حقوق شهروندان دانستند .دکترمحمدی درادامه برلزوم به روز رسانی وبازنگری درانتقال پیشنهادات وانتقادات مردم به مسولین دستگاهها تاکیدنمودوخواستاررسیدگی به وضعیت صندوقهای پیشنهادات وانتقادات ونظارت مستمربرفرایند ان درراستای ارج نها دن به نظرات ارباب رجوع وتطبیق آن باشرایط ووظایف سازمانی تاکید کردند.

ودرادامه حجت الا اسلام جمشیدی امام جمعه شهرستان ضمن عرض تبریک دهه کرامت وسالروز ولادت حضرت معصومه (س) وامام رضا (ع) وروزشهرداریها ودهیاریها به تبیین وتشریح یکی دیگراز نامه های حصرت علی(ع) پرداختند .ایشان بااشاره به لزوم رعایت انصاف بین مردم به تبیین  تحلیل ومزمت رفتار برخی مسولانی که امکانات دولتی وپستهای مدیریتی رابه دوستان وآشنایان خود اختصاص می دهند پرداخته که این نوع رفتار را از مصادیق ظلم در حق مردم دانستند.