اولین نشست مشورتی دهیارن بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98 به ریاست دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

اولین نشست مشورتی دهیارن بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98 به ریاست  دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چابپاره ، چهارشنبه مورخه 98/02/04 راس ساعت 10 صبح اولین نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی در سال 98 به ریاست دانیالی بخشدار بخش مرکزی و با حضور نصیری رئیس اداره کار، اصغرنژاد کارشناس امور شهریی و روستایی و دهیاران بخش مرکزی در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

اعم موضوعات مطروحه در نشست مشورتی دهیاران :
- ارائه گزارش دهیاران در رابطه با اقدامات انجام گرفته در خصوص مدیریت بحران در روستاها
- تصمیم گیری در خصوص بکارگیری و تعیین حقوق و مزایای مسئول امور مالی و ناظر فنی دهیاران
در ادامه دهیاران با ارائه گزارشاتی از اقدامات پیشگیرانه انجام شده در سطح روستاها در خصوص کم و کیف موضوع به بحث و بررسی پرداختند.
سپس با نظر و رای اکثریت دهیاران  مسئول امور مالی و ناظر فنی دهیاران بخش مرکزی انتخاب و معرفی شدند.
در نهایت آقای دانیالی بخشدار ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضاء در جلسه اظهار داشتند دهیاران گزارشات و اطلاعیه های ارسال شده از سوی اداره هواشناسی استان و مجموعه بخشداری را به جد دنبال و در سطح روستاها اطلاع رسانی کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود و هرگونه بحران و نقاط حادثه خیز را به اداره متولی اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
در ادامه دانیالی بخشدار مرکزی تاکید نمودند که دهیاران با هماهنگی و همکاری شوراهای اسلامی مسائل و مشکلات روستهایشان را پیگیری و با ادارات متولی مکاتبه نمایند، ما نیز در بخشداری به جد مسائل و مشکلات روستاها را پیگیری خواهیم نمود . 
ایشان سپس با استقبال از بکارگیری مسئول امور مالی و ناظر فنی توسط دهیاران اعلام کردند هرگونه قرارداد و بکارگیری در این خصوص میبایست طبق شیوه نامه و قانون کار انجام گردد و خلاف آن مورد قبول نخواهد بود.